Propozice závodu

Název závodu

Bílovecký Bajk

Závod je součástí seriálu BARS - Bajkerská Amatérská Regionální Soutěž.

Termín závodu

13. 4. 2024

Registrace

V areálu MEDVĚDÍ BOUDA od 8:00 - 11:00 13.4.2024

Pořadatel

Josef Kulhavý, 17.listopadu 457/62, 743 01 Bílovec,

IČO 73207829, CZ8503205711

 

Kategorie

 

Trasa A

 • Muži 16 -29 let ( 1995 - 2008 )
 • Muži 30-39 let ( 1985 - 1994 )
 • Muži 40-49 let ( 1975 - 1984 )
 • Muži 50-59 let ( 1965 - 1974 )
 • Muži 60 + ( 1964 -  ? )
 • Ženy do 39 let včetně ( ? - 1985 )
 • Ženy 40 + ( 1984 - ? )

Trasa B

 • Děti 12-13 let ( 2011 - 2012 )
 • Děti 14-15 let ( 2009 - 2010 )
 • Muži 16-39 let ( 2005 - 1985)
 • Muži 40+ ( 1984 - ? )
 • Ženy do 39 let včetně ( ? - 1985 )
 • Ženy 40 + ( 1984 - ? )

Pro zařazení do kategorií je rozhodující ročník narození.


Dětský okruh

 • 1 kolo - ročníky 2019, 2018, 2017
 • 2 kola - ročníky 2016, 2015
 • 3 kola - ročníky 2014, 2013
 • Odrážedla (2024 - 2019) 

Kategorie v dětském okruhu startují při malé účasti všechny dohromady. Při velké účasti budou rozděleny. Pro zapsání do příslušných dětských kategorií je rozhodující ročník narození dítěte. Když se předem zaregistruje do některé kategorie méně než 5 závodníků, kategorie se sloučí s nejbližší.

Po vyhlášení výsledků proběhne slosování všech startovních čísel z trasy A/B o hodnotné ceny. Při vyhlášení výherních čísel je nutné donést své startovní číslo.


Harmonogram

8:00 - 11:00 registrace

10:00 - dětské závody (v pořadí děti 5-7 let, 8-9, 10-11, odrážedla)

12:00 - Start trasy A z náměstí v Bílovci 

12:05 - Start trasy B z náměstí v Bílovci

12:15 - vyhlášení dětských závodů (u přehrady)

15:00 - 16:00 - vyhlášení výsledků trasy A a B, slosování věcných cen 

Pravidla závodu

 1. Zákaz odhazování během závodu bidónů, obalů od tyčinek, gelů apod. na jiném než určeném místě (občerstvovací stanice).
 2. Ochranná přilba je povinná ve všech kategoriích.
 3. Zákaz jízdy na elektrokolech!
 4. Pořadatel nehradí škody způsobené na zdraví a majetku vzniklé závodníkům v souvislosti se závodem.
 5. Účastník bere na vědomí, že se závod koná za plného silničního provozu dle zákona 361, jehož pravidla jsou povinní respektovat.
 6. Účastníci startují na vlastní nebezpečí, včetně posouzenosti fyzické a psychické připravenosti na závod,
 7. Účastník musí dodržovat pravidla fair-play.
 8. Účastník musí celou trasu objet se startovním číslem na řidítkách a s měřícím čipem upevněným na vidlici/nalepeným na startovním čísle, jinak nebude v cíli klasifikován.
 9. Startovní čísla jsou až do skončení závodu majetkem pořadatele a nesmí se upravovat, jsou vázané na přihlášku nepřenosné na jinou osobu.
 10. Klasifikováni budou pouze závodníci, kteří projedou celou trasu včetně všech průjezdních kontrol. Pořadatel může použít mnou poskytnutá data pro potřeby závodu s tím, že budou náležitě chráněna ve smyslu platného zákona.
 11. Zaslání přihlášky prostřednictvím internetu a úhrada startovného nahrazují písemný podpis účastníka na papírové přihlášce.
 12. V případě živelné pohromy, epidemie, nebo jiné předem nepředvídatelné katastrofy se startovné nevrací. Závod může být zrušen nebo přesunut na jiné datum, dle domluvy pořadatele se závodníky.
 13. V případě odstoupení závodníka ze závodu nahlásí tuto skutečnost pořadateli a navrátí zapůjčený čip na měření času.
 14. Pořadatel může měnit délku závodní trasy z důvodu průjezdnosti, počasí atd...

Po celou dobu závodu bude připravená zdravotní služba. Zájemcům o účast v závodech doporučujeme uzavřít k tomu určené úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám.


Měření a výsledky závodu

On-line profesionální a čipová technologie. Výsledky budou zveřejněny na SportChip.cz

Řazení na startu

Systémem kdo dřív přijde...

Vyhlášení

První 3 z každé kategorie dle časového harmonogramu. Všichni účastníci dětského okruhu budou ohodnocení ihned v cíli.

Po vyhlášení bude následovat slosování o hodnotné ceny pro všechny účastníky trasy A/B.

Kontakt

Partneři

Vytvořte si webové stránky zdarma!